Mar 182011
 

Taigi, to tokios vakarykštės ilgos įžangos pateiksiu pamąstymus kaip aš įsivaizduoju energetinę nepriklausomybę (ir jos priekį) trijuose pagrindiniuose „energetiniuose“ sektoriuose: transporte, šilumos bei elektros sektoriuose.

I.  Transportas

Transporto sektorius Lietuvoje šiuo metu yra visiškai „nepriklausomas“. Galima atsigabenti naftos per Būtingės terminalą ir ją perdirbti Mažeikių gamykloje. Gali atsigabenti jau pagaminto automobilinio kuro. Tiesa, beziną/dyzeliną Mažeikiuose gamina Lenkijos įmonė iš Rusiškos naftos, o už kurą mokame kiek daugiau nei kaimynai, bet „kranelio“ niekas nebeužsuks, kaip kad buvo po nepriklausomybės paskelbimo. Kad kuras sunkiai įperkamas didesnei tautos daliai akivaizdu, bet kaltinti monopolisto niekaip neišeina. Taigi kaltinama rinka (pamąstymui: kuro kainoje mokesčiai sudaro daugiau apie pusę). Realiai galimybių sumažinti šią kainą Lietuvoje nėra (nebent sumažinti akcizą ar naudoti daugiau biopriedų), bet ir kaina didėti dėl „apsistumdymo“ vietinėje rinkoje taip pat neturėtų. Mano subjektyvia nuomone šiame sektoriuje jokių „investicijų“ nereikia.

II. Elektra

Elektros sektorius: Lietuva šiuo metu turi pakankamai nuosavų gamybinių pajėgumų pasigaminti visą reikiamą elektros energiją. Dar daugiau: visą (ar beveik visą) elektros energiją Lietuva galėtų pasigaminti nenaudodama iš Rusijos importuojamo kuro (dujų). Tiesa… yra vienas didelis BET: tokia elektros energiją kainuotų kelis kartus daugiau nei dabar, plius iškiltų daug aplinkosauginių problemų (tektų deginti mazutą). Reikia pastebėti: nesibaidant elektros importo (iš Rusijos), o tik atsisakius dujų ir visą trūkstamą energiją perkant rinkoje – elektros kaina vartotojams galėtų net kristi.

Taigi, bent formaliai Lietuvos elektros sektorius yra nepriklausomas nuo vieno šaltinio/tiekėjo. Jei pasižiūrėti į kainas: Lietuva elektros energiją importuoja santykinai pigiai:(kad ir kaip per galvą vesies, už tiek pats nepasigaminsi. Nutiesus linijas į Lenkiją ir Skandinaviją problemą būtų galima sakyti kad išsprendėm. Visi pasamprotavimai apie atominę ar atsinaujinančių dalies didinimo įtaką elektros energetiniam saugumui yra spekuliacijos: tiekimo saugumą šie sprendimai padidintu neženkliai (formaliai žiūrint jis ženkliai padidėtų tik visiškos blokados atveju), o elektros kainą tikriausiai pakeltų (atsinaujinantys, lyginant su importuojama elektra yra brangesni), o pigi atominė tik Sekmoko ir Kubiliaus svajonėse, bet ne realybėje. Neneigiu, kad žiūrint ilgą perspektyvą situacija turės keistis (bent jau atsinaujinančių srityje: jie kažkada taps pigesni už iškastinį kurą), ypač vertinant planuojamus akcizus energetikai bei mokesčius už aplinkos taršą, bet šiandienai situacija yra tokia.

Rašant apie Lietuvos energetinę nepriklausomybę elektros energijos srityje būtina paminėti ir svajones atsijungti nu IPS/UPS (valdomo Rusijos) ir prisijungti prie europinio UCTE(ENTSO-E) sinchroniškai. Tuomet situacija keistųsi: būtų prarasta galimybė importuoti šiuo metu pigesnę elektros energiją iš RUSIJOS/Ukrainos/Baltarusijos. O ir bendras jungčių pralaidumas (net ir pastačius šiuo metu planuojamas jungtis) būtų nepakankamas užtikrinti pikinį Lietuvos poreikį.  

Mano subjektyvia nuomone, iki pilnos laimės (nepriklausomybės) mums užtektų junties su Švedais. Jungtis su Lenkija irgi nekenktų.

III. Šiluma

Šilumos sektoriuje: situacija yra kiek prastesnė. Šiluma perduoti didesniais atstumais ar importuoti yra praktiškai neįmanoma. Dėl savo specifikos šis sektorius, trumpuoju laiku, energetinio saugumo prasme, yra iš dalies pažeidžiamas. Tiksliau, staigiai nutraukus dujų tiekimą, dalis privačių namų savininkų ir mažųjų šilumos tinklų gali fiziškai nesugebėti pasigaminti reikiamo šilumos kiekio. Didieji šilumos gamintojai privalo turėti alternatyvas ir, bent teoriškai, galėtų atlaikyti dujų tiekimo nutraukimą. Vėlgi turime situacija, kai galima konstatuoti, kad techninis (arba fizinis) energetinis saugumas beveik pasiektas. Iškilti problema gali tik ekonominei saugumo pusei: staigų kainų šuolį šilumos sektoriui atlaikyti būtų žymiai sunkiai nei elektros. Prie to ypač prisideda didelis šildymo kompensacijas gaunančių žmonių kiekis. Jei esama šilumos sektoriaus energetinio saugumo būklė netenkina – Lietuva turi gana neblogą alternatyvą: naudoti vietinius išteklius. O jei tiksliau – biomasę. Tiesa, svajonės, kad perėjus prie biomasės centralizuotai tiekiamas šildymas pigs, mano nuomone, yra nepagrįstos (nebent būtų naudojamos dotacijos ar ES parama). Greičiau suminės gyventoju išlaidos šildymui kils (dėl brangstančių malkų privačiame sektoriuje), bet su esamais resursais galima padidinti energetinę nepriklausomybę. Ar to reikia ? Ar tai ekonomiškai naudinga ? Reikia dėlioti skaičiukus. Iš paskutinių kolegų darytų skaičiavimų – panaudojant žemės ūkio atliekas šilumos gamybai – tai būtų tikslinga. Naudojant vien mediena – dujos tikriausiai pigiau. Manyčiau kad tikslinga būtų vystyti vietinius resursus, nors jie ir mažumėle brangesni.

IV Dujų sektorius

Pat savaime dujų sektorius yra niekam neįdomus (išskyrus Achemą, kuri dujas naudoja kaip žaliavą). Visiems kitiems – dujos tai viena iš kuro rūšių, naudojamų elektros ir šilumos gamyboje, ir po truputi – transporte. Taip, dujos šiuo metu užima didelę Lietuvos energetikos dalį, bet tai tik viena iš kuro rūšių.

O visas tas ėjimas iš proto dėl dujų ir drabstymasis purslais kilo tik dėl to, kad dujos šiuo metu yra pigiausias kuras energetikos sektoriuje (išskyrus anglis, bet su anglimi yra atskira istorija). Jį lengvą naudoti, dujų deginimo įrenginiai yra santykinai pigūs ir greitai pastatomi. Beveik idealus kuras. Vienintelė problema – kad importuojamas jis tik iš vieno šaltini. Gauname tradicinę monopoliją, su labai mažomis galimybėmis ją kontroliuoti. Su vamzdynais paprasta: jie „guli“ Lietuvos teritorijoje, ir dujų perdavimas turi būti vykdomas pagal Lietuvos įstatymus (taip ir nesupratau, kam tas savininkų atskyrimas ir grasinimai nacionalizacija, nebent pripažįstama, kad šalis nepajėgi paruošti veikiančius įstatymus reglamentuojančius dujų perdavimo rinką). Žymiai keblesnė situacija su pačių dujų importų: Gazprom „vietiniais“ įstatymais sunku privesti mažinti kainą, ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuva perka nykstamai mažą jų eksportuojamų dujų kiekį: netinka kaina – nepirk..

Aš niekaip nesuprantu paskutinio skandaliuko ir apsižodžiavimas tarp Sekmoko ir Gazprom dėl „neteisingų“ dujų kainų. Kiek man žinoma, yra sutartis tarp Lietuvos dujų ir Gazprom, kurioje yra „įsiūta“ formulė, kaip skaičiuojama dujų kaina Lietuvai. Jei neklystu, ji per koeficientus suriša išorinių veiksnių (tokių kaip nafta ir mazutas) kainas ir gauname tai ką gauname. Ar gauta kaina „teisinga“ čia jau filosofinis klausimas.

Beje, žiūrint tiesai į akis, dėl aukštos dujų kainos Lietuvai reikėtų kaltinti OPEC. Jie kontroliuoja naftos kainas, nuo kurių priklauso dujų (kaip ir benzino) kaina Lietuvoje. Žinoma, dėl mažesnės kainos su Gazprom derėtis galima (ir reikia), bet vieši kaltinimai nėra labai gera derybų pradžia. O paduoti valdybos narį į tesimą už tai kad jis atstovaują jį paskyrusį akcininką… yra juokinga. Toks juokas pro ašaras.

Bijau, kad šią problemą gali išspręsti tik vieninga ES kainodara. Gaila kad ja nesuinteresuotos didžiosios Gazprom klientės, tokios kaip Vokietija.

Reziumuojant: tikroji problema yra ne Gazprom ar dujų kiną, o šalies nesugebėjimas vystyti savo energetikos sektoriaus proporcingai. Galima tiek Rusiją, tiek Gazprom kaltinti politikavimu, šantažu ar dar kokiomis baisybėmis, bet esmės tai nekeičia: bet kuri kita monopolija elgtųsi lygiai taip pat: stengusi maksimizuoti pelną. O Lietuvos atveju tai reiškia dujų kainas tokiame lygyje, už kurį dar Lietuva pajėgia mokėti. LNG terminalas iš esmės situacijos nepakeis (tik nubrėš maksimalią kainos ribą). Nepaisant to, manau kad terminalas būtų gera investicija, galinti įnešti stabilumo.

Išvados:

Taigi, Lietuva šiuo metu yra praktiškai energetiškai nepriklausoma (technine prasme). Investavus milijardą ar kelis galima padidinti kainų stabilumą (tikriausiai jas pakeliant), bet tik tiek. Per visą nepriklausomybės laikotarpį nebuvo stengiamasi diversifikuoti naudojamus kurus, reikalingi sprendimai nebuvo laiku daromi, dėl to ir turime tokia situaciją kokią turime (ne pačią blogiausią). Bet verstis per galvą ir keisti viską iš karto (statyti ir atominę, ir terminalą ir jungtis) taip pat nėra sprendimas. Reikia gyventi pagal savo išgales (kišenę), o skolintis milijardus vien dėl to, kad apsidrausti nuo nelabai tikėtinos rizikos – neūkiška.

P.S.  Pripažinsiu – nesuprantu ko siekia Sekmokas & Co. Naivu būtų tikėtis, kad su Rusų ir Vokiečių kompanijomis pavyktų tas pats fokusas kaip su Leo Lt. Nemanau kad jie savo akcijas atiduos. Derybų strategija rėkiant kad „mane mušą“ ir bėgant skųstis tėveliui į Briuselį irgi nerimta. Ypač kai susidaro įspūdis, kad bendraujama yra išimtinai per spaudą ir teismus.

Mar 172011
 

Įžanga.

Šią temą prisiminiau kai prasidėjo diskusijos dėl Sekmoko interpeliacijos, naudojant iki skausmo pažystamą retorika: tie kas prieš Sekmoką yra Gazprom statytiniai, Lietuvos priešai ar penktoji kolona kovojanti prieš Lietuvos (energetinę) nepriklausomybę. Užsigulėjo jis pas mane juodraščiuose, bet kai ta pati energetikos nepriklausomybės korta vėl buvo mesta ginant būtinybę statyti atominę jėgainę (praktiškai bet kokia kaina) prisiverčiau šį įrašą pabaigti.

Nepriklausomybė. Energetinė.

Ar energetinė nepriklausomybė yra gerai tikriausiai toks klausimas nekyla niekam: visi nori būti nepriklausimi: politiškai, ekonomiškai, energetiškai. Nepaisant to, kiekvienam turėtų kilti klausimas ar aš galiu sau tai leisti (arba kiek tai kainuos). Skaitinėjant energetikos ministro, o ir šiaip valdančiųjų bloko pasisakymus atrodo kad toks klausimas jų nekamuoja. Nelaimė Japonijoje kardinaliai pakeitė situaciją: atominė energetika vėl tapo baubu, prie kurio nenori niekas net prisiliesti, bet Lietuvos tai neliečia. Yra tikslas (o gal tiksliau svajonė): noriu būti energetiškai nepriklausomas !!!!. Visiškai, absoliučiai, negrįžtamai. O kiek tai kainuos – jau ne “tautos” reikalas. Kuriamos strategijos numatančios milijardines statybas. O ar tų milijardinių investicijų, esamų kompanijų draskymo ir akivaizdaus tyčiojimosi iš vieno pagrindinių energetinių resursų tiekėjo  tikrai reikia ? Tokia diskusija kažkodėl nevyksta. „Tauta“ pastatoma prieš faktą: darysime TAIP, o kam tai nepatinka – esat tautos priešai. Penkta kolona.

Kažkur užkulisiuose gimdomi grandioziniai projektai, kurie pilkajai masei pateikiami patraukliai apipavidalinti: reikalavimas atimti vamzdynus ar nustatyti „teisingą“ kainą iš Gazprom perkamoms dujoms, pasistatyti atominę elektrinę, kuri gamintų pigią elektros energiją (ir dar ją eksportuotų), pereiti prie atsinaujinančių energijos išteklių ir taip sumažinti elektros/šilumos kainą… O kai deklaruojamos priemonės duos priešingą rezultatą – tuomet vėl bus ieškoma kaltų.

Kodėl yra žaidžiami tokie žaidimai, pristatinėjamos rožinės vizijos atitrūkusios nuo realybės –  aš neįsivaizduoju. Nesinori tikėti, kad valdžios olimpe sėdi vieni dundukai, kurie nelabai supranta ką daro ar sako… Net jei veiksmas vyksta tik dėl to, kad kažką daryti, reikėtų bent mažumėle pagalvoti apie pasekmes, net ir tas, kurios ateis jau būnant opozicijoje..

Kas yra energetinė nepriklausomybė

Teko nemažai gilintis į energetinės nepriklausomybės problematiką. Iš pažiūros elementarus klausimas: kas yra energetinė nepriklausomybė ir kuo ji matuojama nėra toks jau paprastas. Ypač kai reikia išmatuoti tą nepriklausomybę. Man labiausiai patinkantis energetinės nepriklausomybės apibrėžimas: „patikimas energetinių resursų tiekimas už prieinamą kainą“. Jei energetinio resurso nesugebi įpirkti, tuomet techninis tiekimo patikimumas jau nebeaktualus. Peržiūrėjus energetikos ministerijos atstovų pasisakymus, galima susidaryti įspūdį kad siekiama tik techninės energetinės nepriklausomybės (nes naudos/išlaidų analizė nedaroma: iškeliamas politinis tikslas ir ieškoma techninių sprendimų jam pasiekti). Tiesa, pasakymas „už prieinamą kainą“ yra labai slidus: vienam ji gali būti prieinama.. kitam nelabai. Mano subjektyvia nuomone, visi energetinio saugumo projektai privalo būti analizuojami, vertinant jų kaštus ir potencialiai laukiamą naudą, bei analizuojant ar tai geriausias sprendimas. Pavyzdžiui, tarkim, LNG terminalas dujų kainą (nors, remiantis viešai prieinama informacija, pastačius suskystintų gamtinių dujų importo terminalą a didės ne dujų o elektros, bet tai esmės nekeičia) padidėtų kokiais 3%, bet Lietuva padidintų techninį gamtinių dujų tiekimo patikimumą (kad kaina kris – netikiu). Bet apie tokias „smulkmenas“ niekas nekalba. Liaudžiai pateikiami tik šūkiai apie (techninę) energetinę nepriklausomybę. O jei visai tiksliai apie nepriklausomybę nuo pikto ruso, kuris konkrečiu laiko momentu yra tapatinamas su Gazprom.

Rytoj pratęsiu apie pagrindinius energetinius sektorius atskirai…


Raktai: energetinė nepriklausomybė
Feb 042011
 

Šiandien KTU vyko konferencija „Mokslas ir pramonė 2011“, kurios vienas iš pranešėjų buvo UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reikalų direktorius R. Vaitkus. Jo pranešimą galite paklausyti čia  tiesa, su skaidrėmis ten kažkas ne taip: rodo ne tas kurias reikia ir dar mirksi.

Iš principo nebuvo pasakyta nieko naujo: pacituoti IAEA ir, atrodo, IEA skaičiukai, rodantys, kad atominė elektra yra pigiausia, paaiškinta, kad mums trūksta/truks galios (abejotina prielaida), kad patys mes galime pasigaminti tik brangią elektrą (apie 30 ct/kWh), ir kad būti atomine valstybe yra prestižas. Priėjas prie klausimo, o kiek gi galėtų kainuoti atominės pagaminta elektra p. Vaitkus pareiškė, kad tai komercinė paslaptis (ne jūsų reikalas) ir tuo pačiu nusistebėjo kad žiniasklaidoje ir tautoje atominės palaikymas blėsta. Beje, buvo paminėtos ir privalomos valstybės garantijos (norint pastatyti atominę), tik neaiškų ką valstybė turės garantuoti ar kreditus ar stabilias elektros supirkimo kainas. Čia vėl, nenorom, iškyla klausimas: kam tas strateginis investuotojas.. jeigu valstybę ne tik į projektą įneša VISĄ Lietuvos energetikos sektorių (Visagino UAB‘as yra akcijų valdytojas), bet dar ir turi suteikti garantijas…

 Iš tiesų aš nesu visiškai tikras, ar naują atominę „tauta“ kada nors rimtai palaikė. Nuolat buvo formuluojamas klausimas: ar jūs norite pigios atominės elektros. Žinoma, dauguma atsakydavo teigiamai. Aš, asmeniškai, irgi noriu pigios elektros. Jeigu galima – geriau visai veltui. Nesvarbu ar atominės, ar žalios, ar oranžinės. Tik va problema – aš netikiu kad atominės pagaminta elektra bus pigesnė nei šiuo metu importuojama iš Rusijos (jau nekalbant apie galvos skausmą dėl saugumo, stabilumo ir branduolinių atliekų). 6-8 centai, kuriais kažkada švaistėsi energetikos ministras yra iš pasakų šalies (gal dėl to labiau patyrę kalbėtojai vengia net užsiminti apie kainą: tai komercinė paslaptis !!)..

Aš nesu nusistatęs prieš atominę energetiką. Jei būtų galimybė pratęsti Ignalinos AE darbą – aš būčiau tik už, bet naujos atominės statymas, visiško slaptumo sąlygomis man kelia nerimą. Ypač prisiminus kaip buvo statomas „Būtingės“ terminalas, o vėliau privatizuota „Mažeikių nafta“. Aš netvirtintu kad taip atsitiko būtinai tik dėl politikų ir kitų „atsakingų“ asmenų korupcijos, bet statant tokį objektą už svetimus pinigus ir dar be jokios atsakomybės gerų rezultatų tikėtis sunku (net jei normaliomis sąlygomis toks objektas ir būtų ekonomiškai naudingas, kuo aš, vėlgi, nesu įsitikinęs).

Keista, bet jei gerai pamenu, diskusija ar Lietuvai reikia atominės elektrinės niekada nevyko. Iš karto buvo nuspręsta kad reikia (o visi kurie manė kitaip – apšaukti tautos priešais ir Rusų šnipais). Ir dabar, atominės reikalingumas tvirtinamas „nepriklausomybės strategijomis“, skambiais šūkiais apie valstybės garbę ir prestižą, o kiek visas tas malonumas kainuos – ne tavo, mužike, reikalas: kiek kainuos tiek mokėsi, o jei nemokėsi.. prisiminsi „balanos gadynę“.

Gąsdina ir noro sinchroniškai dirbti su UCTE „priplakimas“ prie atominė statybos. Šis „projektukas“, kuri pagal savo investicijas tikriausiai bus tokios pačios eilės kaip ir atominės statybos, o pagrindinis privalumas bus tas, kad bus prarasta galimybė importuoti pigesnę Rusišką elektrą (ir teks imti brangesnę Lenkišką). Žinoma, jei atominę visgi pastatys, elektros importas kurį laika bus neaktualus, bet vis tiek nelabai matau prasmės laužyti šiuo metu esančią sistemą ir jungtis prie kitos.

Dec 212010
 

Retai susimąstai, kokios svarbios gali būti kai kurios gyvenimiškos smulkmenos, prie kurių esi pripratęs. Elektra viena iš tokių. Gyvename Lietuvoje, šalyje kur elektros tiekimo sutrikimai yra retas reiškinys, ir tik nedaugeliui teko ilgėliau be jos apseiti.

Mano darbas yra susijęs su energetika. Yra tekę lankytis šalyse, kur elektros tiekimo sutrikimai – tai kasdienis reiškinys, bet dabar pačiam teko su tuo susidurti, tik tada gali išties įvertinti koks nuostabus dalykas yra elektra. (Sėdėjimas viešbutyje, kur elektros tiekimo pertrūkiai pasireiškia neveikiančia oro kondicionavimo sistema yra ne tai).

Taigi, sėdžiu namie be elektros. Jau pusantros valandos. Tai reiškia kad neveikia šildymo sistema (negaliu užsikurti pečiaus, nes be elektros nebus kam vandens varinėti), nėra vandens (hidroforas), negaliu pasišildyti valgyt (elektrinė viryklė). Jau nekalbant apie tylą: jokio televizoriaus ar radijo. Net MP3 grotuvo baterija išsikrovė.

Žinoma, jei pasidarytų visai šalta – visgi užsikurčiau pečių (turiu rezervinį maitinimą, kurio užtektų maždaug parai, o garažiuke dyzelinis FIAT stovi. Jo pilno bako užtektų dar dviem parom palaikyti mano šildymo sistemos siurbliu.), bet kol kas laukiu. Gal pavyks prisiskambinti VST avarinei tarnybai ir išsiaiškinti kada galiu tikėtis elektros. Jei dar šiandien – tai ir televizorių pasileisčiau. Žinias pažiūrėti. Bet kol kas ragelyje tik trumpi signalai. Užimta. Turiu negerą nuojautą, kad budinčius užkniso skambinantieji ir jie paprasčiausiai laiko nukėlę telefono ragelį. Netikiu kad per valandą man nebūtų pavykę prisiskambinti. Nors wardialer‘io ir neturiu, bet gan aktyviai bandau pramušti trumpų signalų sieną. Kol kas nesėkmingai.

 Atrodo kad kažkokia brigada jau šaliną gedimą.. Tik, turiu negerą įtarimą,  kad ten dirba arba visiški naujokai, arba gyvenimu labai nepatenkinti žmonės. Katik į vieną fazę buvo paduota 250V. Dabar vienoj fazėj 86V, kitoj 0V, trečioje 40V. Jei taip ir toliau įtampa šokinės degs daug prietaisų, neatjungtų nuo tinklo..

 Sėdžiu ir stebiu kaip pamažu tuštėja netbook‘o baterija. Tikriausiai šiandien teks neplanuotai ilgai pamiegoti.

Nov 252010
 

Kuo visa tai gresia ?

Didelėm vyriausybės pastangomis buvo pramušta įstatymo pataisa, kuri panaikino energetinių kompanijų pelno ribojimą. Tiksliau nevisai panaikino, o pelno ribojimą iš įstatymo perkėlė „kainų komisijai“: jei būsit geri – leisim daugiau pelno turėti.. jei ne – patys kalti. Turiu negerą nuojauta kad tai eilinis žingsnis ruošiantis statyti naują atominę jėgainę. Eiliniams vartotojams tai tikriausiai reikš paprasčiausią kainų kilimą. Tiesa ne nuo naujų metų (energetikos ministras pažadėjo), bet nuojauta neapleidžia kad tai įvyks netolimoje ateityje.

Taigi, nuo naujųjų metų elektros tarifai nesikeis, bet  tikriausiai atsiras net du nauji mokėjimo planai: Namai (10 lt/mėn. abonentinis mokestis ir 41 ct/kWh.) ir Namai plius (20 lt/mėn. abonentinis mokestis ir 39 ct/kWh).

Idėja labai graži: jei suvartoji labai daug elektros energijos – gali rinktis „planą“ ir mokėti mažiau. Socialinio teisingumo mažiau, bet ekonominės logikos daugiau. Realybėje šie planai gali būti patrauklūs tik nedidelei buitinių vartotojų daliai: kad gauti naudos iš plano „Namai“ reikia suvartoti ne mažiau nei 250 kWh elektros per mėnesį (apklausiau kelis draugus ir pažystamus: neatsirado nei vieno, kurie pastoviai tiek elektros energijos vartotų). Kad apsimokėtų pasirinkti planą „Namai plius“ reikia per mėnesį suvartoti ne mažiau nei 500 kWh elektros. Šie skaičiai gauti lyginant vienos laiko zonos standartinius tarifus. Atsižvelgiant į tai, kad daugelis gyventojų, kurie suvartoja daugiau elektros energijos turi „pasidarę“ viryklės tarifus tai norint gauti naudos iš šių planų reikia suvartoti ženkliai daugiau elektros energijos (apie 1000 kWh/mėn kad pasiteisintų planas Namai plius). Aktualu tik tiems kurie turi pilis/dvarus arba šildosi elektra.  

 Pasirinkimas visada yra gerai (nors konkurencija būtų dar geriau). Bėda ta, kad tai gali būti pirmasis žingsnis pereinant prie visuotinio abonementinio mokesčio elektrai. Taip žmonės paprasčiausiai pratinami prie šios idėjos.


Raktai: namai plius planas, planas namai plius, namai plius, nauji elektros tarifai, elektros planas namai