Feb 152012
 

Arba naujieji pažaduko nuotykiai

Pamanet turėjusias sumažėti dujų ir šyldymo kainas ? O nekilti elektros ?

Vakar Lietuvos respublikos Energetikos ministras p. Sekmokas ir vėl sužibėjo. Ir vėl tautai pažadėjo kad energetika pigs. Šį karta didysis kainų mažintojas prabilo apie Visagino atominę elektrinę.  P. Sekmokas išreiškė viltį, kad naujoje atominėje elektrinėje pagamintos elektros kaštai bus 7-10 ct/kWh. Ministras pamišo paminėti, ar tai LTL ar EUR centai, bet iš konteksto galima spėti,  kad kalba ėjo apie LTL centus.

Tokiu atveju ministras iš naujo pakartojo seną dainelę (prieš pora metų buvo aiškinama kad VAE gamins elektrą po 8 ct/kWh). Tuomet viešai pasisakę energetikos ekspertai spėliojo, ar tik ministras nekalbėjo apie kintamus kaštus o ne elektros kainą.

Jei prisiminsime Ignalinos atominę elektrinę, kurios statybos sąnaudos (ir iš dalies uždarymo kaštai) nebuvo įtraukti į tarifą.. gamino elektrą už 6 ct/kWh. Iš ministro pasvajojimų galima spėti, kad jis tikisi, jog draugai iš Japonijos elektrinę Lietuvai padovanos. Ir dar uždarys nemokamai.

Jei kalba eitų apie EUR centus, gamybos kaštai (visi, ne tik ilgalaikiai) būtų panašūs į tiesą. Neseniai pabandomisnaujo projekte buvo diskusija panašia tema. Ten pateikti, mano nuomone, labai realistiniai skaičiai.

O  jei rimtai, tai manau, kad šiuo atveju ministras užsiiminėja  pigia priešrinkimine propaganda orientuotą iš buką ir išalkusią minią (arba ministrą kažkas stipriai apgavo. Bet pats kaltas, nereikia lysti į daržą  kur nieko nesupranti).

Dec 262011
 

Ir vėl apie energetiką ir politiką

Įdomus metas tos kalėdos. Per jas susitaiko net didžiausi priešai. Geras pavyzdys energetikos ministerija (su p. Sekmoku) priešakyje ir rusų kapitalo Vokietijos įmonė Nukem Technologies. Visus metus tautai buvo aiškinama, kad Nukem yra blogis: nesilaiko kontrakto sąlygų, nuolat reikalauja pinigų ir nieko neveikia. Pasistumdymams su Nukem‘u buvo išleistas ne vienas milijonas litų (britų teisės ekspertams samdyti). Tauta buvo bombarduojama pareiškimas pradedat tuo, kad Nukem nelabai patikimas partneris, baigiant gandais kad ši kontora aplamai bankrutuoja. Ir še tau kad nori: prieš pat Kalėdas pasirašomas ketinimų protokolas „dėl IAE kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo komplekso statybos“. Prisipažinsiu, kad nelabai įsivaizduoju kas pasirašyta.. nes mano žiniomis taip vadinos B2/3 projektas dėl kurio sutartis su Nukem buvo pasirašyta dar 2005 metais (ir darbai turėjo būti baigti 2009/2010). Tikriausiai čia aš kažką maišau, nes jei žurnalistai būtų pripainioję… energetikos ministerija būtų triukšmą pakėlus. Reiškia Nukem visgi tarpo patikimu Lietuvos partneriu. Tiesa, šioje šviesoje mažumėle kitaip atrodo p. Čiukčio oi atleidimo paleista informacijos banga.. Gal jį tikrai paaukojo ? Kalėdos – stebuklų metas. Įdomu, Kas privertė ministeriją/premjerą pakeisti nuomone ?

Kitas kalėdinis stebuklas – aplinkosaugos ministerijos pareiškimas apie kad „Lietuva tobulina šiltnamio dujų apskaitos ataskaitų rengimą“. Taip buvo pavadinta informacija pranešanti apie Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro uždarymą. Jei visai liaudiškai kalbant – Lietuvai 6 mėnesius uždrausta prekiauti taršos leidimais. Kiek man yra žinoma, iki šios visos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos buvo ruošiamos gana atmestinai (pastoviai komisijos turėjo priekaištų, į kuriuos nebuvo atsižvelgta). Dar daugiau: pikti žmonės kalba, kad pernykštė ataskaita buvo pateikta nepilnai užpildyta… o į ES pakartotiną prašymą pilnai užpildyti lenteles niekas nesugebėjo sukreguoti. Įdomu tai, kaip yra pateikiama informacija apie registro uždarymą: kalbama apie tobulinimo darbus.. o kad prisidirbo ministerija iki to, kad ES buvo priversta registrą uždaryti.. praneša tik tarp kitko. Prieš tai pasidžiaugę kad „šias Lietuvos pastangas teigiamai vertina JT bendrosios klimato kaitos konvencijos vertinimo misijos ekspertai“. Nors kaip jie gali šiuos pokyčius vertinti teigiamai… kai jų buvimo Lietuvoje metu nauja darbo grupė buvo tik formaliai sudaryta, bet dar net nepradėjus dirbti. Ir šiaip Lietuvai nesiseka su tais taršos leidimais.. kai metų pradžioje jų kaina buvo 17 eurų.. jų niekas nepardavinėjo. Suskubta tik sužinojus apie būsimą registro uždarymą ir parduoti po 7.13 eurus. Dabar.. kai registras uždarytas šių leidimų iš viso parduoti nebėra galimybės. Taip ir prarandami milijonai. Šį kartą naujiena tikrai sėkmingai pasislėpė tarp kalėdinio šurmulio: nemačiau nei žodžio apie tai žiniose…

Paskutinis kalėdinis stebuklas  – tai Prezidentės pareiškimas, kad būsimos atominės elektrinės negalima vertinti tik kaip komercinio objekto, reikia atsižvelgti ir į geopolitines aplinkybes. Iš diplomatinės kalbos išvertus tai tikriausiai reiškia, kad elektra Visagino AE bus brangi. Ne geriau nuteikia ir išliekanti slaptumo skraistė gaubianti visus susitarimus liečiančius VAE. Metų bėgyje ne kartą tauta buvo maitinama pažadais pateiktį informacijos… po kelių mėnesių. Pasirašius pirminius susitarimus tarp vyriausybės ir Hitachi aiškinama lygiai tas pats.. po kelių mėnesių. Užstatomas VISAS Lietvos elektros energetinis sektorius, o mes neturim netgi teisės žinoti kokiomis sąlygomis. Gazdina mane ne tik tokio masto projektai (nesugebam uždaryti atominės.. tai statybos tikriausiai bus visiškas košmaras. Net ir dirbant japonams). Bet ir informacinis karas. Prieš metus premjeras/ministras visus manančius kad Lietuvai nereikia naujos atominės vadindavo rusų arba Gazprom agentais. Šiuo metu iš jų pusės tokios retorikos nebesigirdi (gal kažkas paprotino). Bet užtai reiškiasi „komentatorių batalionas“. Nežinau kaip yra iš tikrųjų, bet paskaičius komentarus po „verslo žinių“ straipsniu, susidaro įspūdis, kad didžioji dauguma jų „samdyti“. T.y kažkokios, nuomonę formuojančios kontoros, darbuotojai rašo atominę palaikančius komentarus. Normaliu metu to nelabai jaučiasi (nes komentatorių daug), bet kai šventės… lieka tik samdyti. Negaliu tvirtinti kad komentarai tikrai samdyti… bet toks vaizdas susidaro. Bijau aš naujos atominės statybų. Tokio masto aferos Lietuvos ūkis nepaveš.

Aug 032011
 

Pagaliau paaiškėjo strateginis investuotoja į Visagino atominę elektrine. Juo tapo Japonų ir Amerikiečių komanda vadovaujama Hitachi. Tikėjausi, kad pasirinkus investuotoją situacija naujos atominės statybų fronte paaiškės. Deja, klydau. Jokios naujos informacijos, be investuotojo „pavadinimo“ pateikta nebuvo. Tik tie patys pasvajojimai apie energetinę nepriklausomybę, konkurencines kainas ir šviesų rytojų.

Vis dar esant informaciniam vakuumui, nusprendžiau pasidalinti savo neprofesionaliais pasamprotavimais kiek gi galėtų kainuoti naujosios atominės pagaminta elektra. Iškarto įspėju, kad neturiu visiškai jokios konfidencialios informacijos apie būsimą projektą, Visi pateikti „faktai“ surinkti iš populiariosios žiniasklaidos. Daugelis jų – metų ir daugiau senumo. Taigi:

 Investicijų dydis.

Kiek šiuo metu kainuoja pastatyti atominę elektrinę informacijos beveik nėra. Civilizuotas pasaulis jų beveik nestato. Bet skaičiukai plaukioja tarp 4000 $/kW iki 6500 $/kW instaliuotos galios. Taip vadinami „overnight cost“. Iš čia galime susikurti du scenarijus:

a)      optimistinis: 5000 $/kW

b)      pesimistinis 6000 $kW

Darant prielaidą, kad bus statomas vienas 1300 MW blokas, o doleris kainuos apie 2,5 Lt., gausime investicijų poreikį:

a)      16, 25 milijardo litų

b)      19,5 milijardo litų.

 Kintami kaštai

Ne visai pagal ekonominę teoriją, bet, tarkime, kad prie visi kaštai (išskyrus investicijas ir pelną) yra kintami: kuras, darbo užmokestis, visokie draudimai, remontai ir t.t. Mano nuomone tokių kaštų vidurkis galėtų būti apie 2-2.5 euro ct/kWh (7 Lt ct/kWh).

 Kiek bus pagaminta elektros ?

Atominių elektrinių išnaudojimo koeficientai visame pasaulyje yra aukšti. Jos nėra labai manevringos ir turi nedidelius kintamus kaštus, dėl naudojamos bazinei apkrovai. Jos retai stabdomos remontams ir t.t. Remiantis tuo, galime daryti optimistinę prielaidą, kad jėgainė galės dirti apie 8000 valandų nominalaus galingumo ekvivalentu per metus (t.y. turės virš 91% galios išnaudojimo koeficientą). Tokiu atveji ji galės pagaminti 10.4 TWh per metus.

 Kiek kainuos „strateginis investuotojas“ ?

Tiksliau kiek kainuos jo paskolinti pinigai. Kuo giliau į mišką – tuo daugiau medžių. Labiausiai neapibrėžtas klausimas šioje istorijoje – kiek gi mums kainuos strateginis investuotojas. Kol kas apie tai nėra jokių konkrečių duomenų. Iš aukštų politinių tribūnų esu girdėjęs variantą, kad investuotojas atsiims savo indėlį.. elektra: investuoji 50% ir gauni 50% pagamintos elektros, su kuria gali daryti ką nori (tuo grindžiamas ir investuotojo kaip garanto kad nebus švaistomos/grobstomos lėšos vaidmuo). Aš asmeniškai tuo netikiu, nors po Japonijos nelaimės investuotojai tikriausiai tapo sukalbamesni. Aš asmeniškai tokiu scenarijum netikiu, nes jis ne tik didina investuotojo riziką, bet nelabai derinasi su kitų projekto dalyvių pretenzijom į pagamintą energiją.

Mano nuomone žymiai realesnis variantas, kad strateginis investuotojas paprasčiausiai paskolins pinigų ir vėliau juos, nustatytų grafiku, atsiims. Nepriklausomai nuo to kiek elektros bus pagaminta ar už kiek ta elektra bus parduodama. Čia vėl norėčiau išskirti du variantus:

a)      optimistinį: investuotojas norės tik 5% investicijų pajamingumo ir atsiims savo investiciją po 60 metų. Nelabai tikėtinas, nes riziką stipriai didina tiek projekto trukmė, tiek specifika.

b)      Pesimistinį: investuotojas norės 10% investicijų grąžos ir atsiims savo pinigus po 20 metų. Manyčiau tikėtinas ir ne pats blogiausias variantas.

 Variantas, kad investuotojas duoda 50% pinigų…ir pasiima 50% pelno, manau, net nesvarstytinas.. nes visas šis projektas yra ne ekonominis o politinis ir pelnas priklausys tik nuo politinių sprendimų.

Atsižvelgiant į tai, kad investuotojas dengs tik pusę projekto investicijų, tai pinigų srautai į investuotojo pusę bus:

a)      Pas investuotoją nusės 5.8% nuo investicijų kasmet.

b)      pas investuotoją „nusės“ 7.5% nuo investicijų kasmet (pirmus 20 metų)

 Neatrodo daug ? Bet kai padaugini iš 20 milijardų skaičius gaunasi nemažas.

 Kiek kainuos uždarymas ?

Kiek kainuos naujos Visagino atominės elektrinės uždarymas tikriausiai niekas nepasakys, dėl to galim paimti skaičių iš lubų: 10 milijardų litų. Arba 1.6 Lt ct kWh. Stebint tai, kas dabar vyksta su Ignalinos AE uždarymų šis skaičius atrodo per mažas.

 Tai visgi kiek kainuos elektra, pagaminta naujoje atominėje elektrinėje ?

 Elektrinės uždarymas ir kintami kaštai sudarys apie 8,6 ct/kWh. Labai konkurencinga kaina.. jei nereikėtų atsižvelgti į investicijas. Pačiu pesimistiškiausiu variantu (mano nuomone realiausia), kuomet statybos kainuotų 19.5 milijardo litų ir tiek strateginis investuotojas, tiek kiti investuotojai rinktųsi variantą b) tuomet investicinė dalis elektros energijos kainoje sudarytų apie 28 ct/kWh (14 ct/kWh strateginiam investuotojui, ir 14/ct/kWh ne strateginiam investuotojui). Taigi pesimistiniu variantų elektra kainuotų… 36.6 Lt ct/kWh.

Jei pasirinktume patį optimistiškiausią variantą, kuomet elektrinės statybos kainuotų 16.25 milijardo, strateginis investuotojas pasirinktų kapitalo grąžos varianta a) o likę investuotojai aplamai norėtų 0‘inio pelno, tuomet investicinė dalis kainuotų.. 10 Lt ct/kWh. Taigi neįtikėtinai optimistiniu variantu elektra galėtų kainuoti 18.6 Lt ct/kWh. Panašia kaina mes ir dabar perkam rinkoje (http://www.baltpool.lt/go.php/lit/IMG).

Manyčiau realistiškiausias variantas būtų kažkur per vidurį: Tuomet elektros savikaina būtų 31.6 Lt ct/kWh. Ir kasmet iš :Lietuvos „išvažiuotų“ 1.46 milijardo litų pas strateginį investuotoją. Tai pastebimai mažiau nei išvažiuotų perkant elektrą, bet skaičiai vis tiek įspūdingi (beje, su vėjo elektrinėm iš Lietuvos išvažiuoja tikriausiai (su saulės elektrinėmis tai tikrai ir ženkliai) daugiau nei išvažiuotų jei pirktume elektrą. Bet čia jau kita istorija).

 Kaip jau minėjau pradžioje visi šitie skaičiukai tik būrimas iš kavos tirščių ir atspindi tik mano asmeninę nuomonę.  Bet kuris ekonomistas ar energetikas juos sumaltų į miltus. Viskas čia per daug supaprastina,  nes nevertinau nei infliacijos (ir/ar kuro kainų pokyčių), nei padėties rinkose, nei apkrovos grafikų, nei „politinės kainos dedamosios“. Tai primityvus pusdienio pamintyjimas naujos Visagino atominės elektrinės tema (spėkit į kurią pusią kaina koreguotųsi jei artėtume prie realybės ?). Norint gauti normalius skaičiukus reikia daug ir ilgai dirbti, nes kelių procentų paklaida čia reiškia milijardus. Turiu (labai) nedidelę viltį, kad Lietuvos derybininkai ar jų konsultantai sugeba susidėlioti tikrus skaičiukus ir mato padėtį geriau.

 Jei kas nors galit, paneigti ar patikslinti bet kurį iš mano pateiktų skaičiukų nesivaržykit.

 


Raktai: atomine elektrine
Jun 132011
 

Arba apie avos‘ politekonomika

 

Lietuvos atominės energetikos fronte naujienos – atsirado net du konsorciumai (amerikiečių ir japonų), kurie (tipo) išreiškė norą statyti atominę jėgainę Lietuvoje. Nors valdantieji ir lekuoja iš džiaugsmo, bet informacijos apie situacija ne daugiau nei anksčiau. Nei ką siūlo nei kokioms sąlygom – viskas įslaptinta. Ta džiugia proga norėčiau pasidalinti savo mintimis, kodėl Lietuvai nereikia naujos atominės jėgainės.

Čia jau ne pirmas mano rašinėlis panašia tema. Anksčiau savo argumentus grindžiau pagrinde ekonominiais veiksniais. Šį kartą elektros kainą paliksiu nuošalyje.

 Visų pirma aš netikiu Lietuvos sugebėjimu sėkmingai pastatyt tokio dydžio objektą. Suprantu kad statybomis yra suinteresuoti daugelis.. bet kai valdžiažmogiai ką nors stato už „tautos“ pinigus niekada nesibaigia gerai, o blogų pavyzdžių pilna pradedant Būtingės terminalu (kiek žinau vis dar yra įslaptinta kiek kartų statybos viršijo sąmatą) ir baigiant valdovų rūmais ar nacionaliniu stadionu. Jei Suomiai atominės sąmatą viršijo du kartus, tai Lietuviai tikriausiai viršys šį „rekordą“ bent dar dvigubai. Atsižvelgiant į tai, kad didžiąją atominės elektros kainą sudaro investicijos – perspektyva nedžiugina.

 Turima Lietuvos atominės elektrinės valdymo patirtis taip pat nenuteikia optimistiškai. Per 20+ nepriklausomybės metų kaimynams mes elektrą pardavinėdavome pigiau nei savo vartotojams.. o kauptas elektrinės uždarymo fondas nuolat būdavo panaudojamas „svarbesnėms reikmėms“. Visa nesugebėjimą valdyti vainikavo uždarymo peripetijos: pradedant panaudoto kuro saugyklos statybomis ir baigiant kadrų kaita IAE. Primena lesyklėlę išrinktiesiems. Vėlgi perspektyva – nekokia.

 Trečias aspektas – elektros rinka. Šiuo metu mes ją turime (šiokia tokia), bet pastačius nauja atominę elektrinę normaliai rinkai ateis galas. Turėsim „savo“ gamintoją, kuris potencialiai galės patenkinti ženklią vartojimo dalį. Kiti žaidėjai atsidurs „trečio brolio“ vietoj. Neseniai Valstiečių laikraštyje buvo straipsniukas šia tema. Verta paskaityti. Yra pagrįstų nuogastavimų dėl galimų įsipareigojimų (aš apie tai irgi kažkada rašiau ) dėl įsipareigojimų pirkti elektrą. Tokiu atveju daugiau nei pusė visos Lietuvoje suvartojamos elektros energijos būtų perkama per VIAP‘ą. Tuomet apie jokią rinką net kalbos nebebūtų.

Net ir nepradėjus statyti atominės elektrinės galimybės vystyti elektros rinką jau yra dirbtinai stabdomos: vykdoma sektoriaus koncentracija. T.y.visos didžiosios Lietuvos elektros energetikos įmonės sukištos po bendru „stogu“ AB „Visagino atominė elektrinė“ Vienose rankose bus sukoncentruota gamyba, perdavimas, paskirstymas, birža. Vienu Sekmoko „reformos“ brūkštelėjimu buvo nubrauktos visos teigiamos permainos įvykusios suskaldžius kažkada buvusią monopolininkė Lietuvos energija. (šiame kontekste keistai skamba valdančiųjų puolimas prieš „Lietuvos dujas“). Įdomu pastebėti, kad ir socdemai, ruošdamiesi atominės statybai darė lygiai tą patį: sukoncentravo visą elektros energetiką „vienose rankose“. Net ir nepastačius naujos atominės koncentracija apie AB VAE situacija elektros rinkoje pablogino. Jei atominė būtų pastatyta.. apie kažkokią rinką ar konkurenciją būtų galima pamiršti. Kokiai 60 metų į priekį.

Visa situacija su naująją atomine primena rusų posakį „avos‘“. Kokia bus elektros kaina, kas pirks pagaminta energiją, kur dėsim radioaktyvias atliekas, kaip bus finansuojamas uždarymas. Neatmestinas scenarijus, kad naujos elektrinės uždarymui, kaip ir dabartinei, reikės sėdėti ES prieškambaryje su ištiesta rankas ir prašyti išmaldos. Tiesa.. daugelis dabartinių politikų to tikriausiai nebesulauks. Visgi ilgai dirba tos atominės.

 Energetinė nepriklausomybė su nauja AE taip pat neturi nieko bendro. Normaliomis sąlygomis jungtys su kaimyninėm šalim (pvz. Skandinavijos) galėtų užtikrinti didesnę „energetinę nepriklausomybę“ nei atominė elektrinė. Tik karo ar stichinių nelaimių atvejų, kuomet būtų apribota ar sunaikinta elektros energijos importo infrastruktūra atominė elektrinė būtų papildomas energetinio saugumo garantas. Bet ar tikrai tokiu atveju mes norite pašonėje turėti atominį gigantą ?

Visi pasamprotavimai apie pigią atominę elektrą tėra tik būrimas iš kavos tirščių. Kol kas jokių tai patvirtinančių faktų nėra pateikta. Be kuriuo atveju elektra iš būsimos atominės jėgainės bus pardavinėjama už „rinkos kainą“. Arba aukštesnę. Tai kam ta papildoma rizika.

 Truputis ekonomikos (nors žadėjau apie tai ir nerašyti). Lietuva neturi nei savo atominio kuri (nei urano, nei sodrinimo, nei gamybos pajėgumų), nei savo technologijos, nei savo kapitalo. Turiu negerą įtarimą, kad ir specialistu (tiek vadybos tiek techniniu) dirbti naujoj atominėj neturim. Yra tik mažumėle nusidėvėjus infrastruktūra, kurios dalį galima bus panaudoti naujoje AE. Kaip tokioje situacijoje galima tikėtis, kad mūsų naujos AE energija bus pigesnė nei konkurentų ?

 Bent jau dabar aš nematau jokios ekonominės naujos AE naudos. Vien tik vieningą politikų norą „statyti“. Na dar, vėlgi politikų norą, „išlikti atomine valstybe“.

 Pabaigai. Neseniai užėjau konservatorių jaunimėlio inicijuotą sąjūdį „už Lietuvos energetinę nepriklausomybę“. Vaizdas tragikomiškas. Į eterį paleistas „iniciatyvus“ jaunimėlis, kuris visiškai niekuo nenutuokia apie tai, ką gina. Graudu.

P.S. aš nesu prieš atominę energetika, bet siūlau sakyti griežtą

 

NE Lietuvai brukamiems politekonominiams sprendimams.

 

Feb 042011
 

Šiandien KTU vyko konferencija „Mokslas ir pramonė 2011“, kurios vienas iš pranešėjų buvo UAB „Visagino atominė elektrinė“ išorinių reikalų direktorius R. Vaitkus. Jo pranešimą galite paklausyti čia  tiesa, su skaidrėmis ten kažkas ne taip: rodo ne tas kurias reikia ir dar mirksi.

Iš principo nebuvo pasakyta nieko naujo: pacituoti IAEA ir, atrodo, IEA skaičiukai, rodantys, kad atominė elektra yra pigiausia, paaiškinta, kad mums trūksta/truks galios (abejotina prielaida), kad patys mes galime pasigaminti tik brangią elektrą (apie 30 ct/kWh), ir kad būti atomine valstybe yra prestižas. Priėjas prie klausimo, o kiek gi galėtų kainuoti atominės pagaminta elektra p. Vaitkus pareiškė, kad tai komercinė paslaptis (ne jūsų reikalas) ir tuo pačiu nusistebėjo kad žiniasklaidoje ir tautoje atominės palaikymas blėsta. Beje, buvo paminėtos ir privalomos valstybės garantijos (norint pastatyti atominę), tik neaiškų ką valstybė turės garantuoti ar kreditus ar stabilias elektros supirkimo kainas. Čia vėl, nenorom, iškyla klausimas: kam tas strateginis investuotojas.. jeigu valstybę ne tik į projektą įneša VISĄ Lietuvos energetikos sektorių (Visagino UAB‘as yra akcijų valdytojas), bet dar ir turi suteikti garantijas…

 Iš tiesų aš nesu visiškai tikras, ar naują atominę „tauta“ kada nors rimtai palaikė. Nuolat buvo formuluojamas klausimas: ar jūs norite pigios atominės elektros. Žinoma, dauguma atsakydavo teigiamai. Aš, asmeniškai, irgi noriu pigios elektros. Jeigu galima – geriau visai veltui. Nesvarbu ar atominės, ar žalios, ar oranžinės. Tik va problema – aš netikiu kad atominės pagaminta elektra bus pigesnė nei šiuo metu importuojama iš Rusijos (jau nekalbant apie galvos skausmą dėl saugumo, stabilumo ir branduolinių atliekų). 6-8 centai, kuriais kažkada švaistėsi energetikos ministras yra iš pasakų šalies (gal dėl to labiau patyrę kalbėtojai vengia net užsiminti apie kainą: tai komercinė paslaptis !!)..

Aš nesu nusistatęs prieš atominę energetiką. Jei būtų galimybė pratęsti Ignalinos AE darbą – aš būčiau tik už, bet naujos atominės statymas, visiško slaptumo sąlygomis man kelia nerimą. Ypač prisiminus kaip buvo statomas „Būtingės“ terminalas, o vėliau privatizuota „Mažeikių nafta“. Aš netvirtintu kad taip atsitiko būtinai tik dėl politikų ir kitų „atsakingų“ asmenų korupcijos, bet statant tokį objektą už svetimus pinigus ir dar be jokios atsakomybės gerų rezultatų tikėtis sunku (net jei normaliomis sąlygomis toks objektas ir būtų ekonomiškai naudingas, kuo aš, vėlgi, nesu įsitikinęs).

Keista, bet jei gerai pamenu, diskusija ar Lietuvai reikia atominės elektrinės niekada nevyko. Iš karto buvo nuspręsta kad reikia (o visi kurie manė kitaip – apšaukti tautos priešais ir Rusų šnipais). Ir dabar, atominės reikalingumas tvirtinamas „nepriklausomybės strategijomis“, skambiais šūkiais apie valstybės garbę ir prestižą, o kiek visas tas malonumas kainuos – ne tavo, mužike, reikalas: kiek kainuos tiek mokėsi, o jei nemokėsi.. prisiminsi „balanos gadynę“.

Gąsdina ir noro sinchroniškai dirbti su UCTE „priplakimas“ prie atominė statybos. Šis „projektukas“, kuri pagal savo investicijas tikriausiai bus tokios pačios eilės kaip ir atominės statybos, o pagrindinis privalumas bus tas, kad bus prarasta galimybė importuoti pigesnę Rusišką elektrą (ir teks imti brangesnę Lenkišką). Žinoma, jei atominę visgi pastatys, elektros importas kurį laika bus neaktualus, bet vis tiek nelabai matau prasmės laužyti šiuo metu esančią sistemą ir jungtis prie kitos.