Mar 262010
 

Prieš kurį laiką jau rašiau apie karšto vandens tiekėjo pasirinkimą, bet tuomet rėmiausi pagrinde viešai platinama reklamine informacija. Ačiū kolegai Grant.lt kad parodė mano klaidą. Pirmas įrašas, parengtas pagal  viešai brukamą informacija yra čia.

Perskaičiau šilumos ūkio įstatymą, šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles ir susidariau nuomone, kad šiuo metu viešai brukama versija dėl karšto vandens apskaitos nevisai atitinka įstatymo raidę. Mano nuomone, šiuo metu galiojantys teisės aktai taip reglamentuoja „neapskaityto“ karšto vandens paskirstymą:

Nepasirinkus karšto vandens tiekėjo sistema lieka tokia, kokia yra: nuostoliai (tiksliau pavogtas karštas vanduo) paskirstomas visiems daugiau/mažiau tolygiai per gyvatuko mokesti. Kadangi skaitliukai butuose seni ir nevisi veikia korektiškai, be to per 20 metų nuo jų pastatymo atsirado gudročių juos „patobulinusių“ tokio nepaskirstyto karšto vandens gali būti daug.

Pasirinkus karšto vandens tiekėją, jis privalės (gyventojų sąskaita) sutvarkyti apskaitą butuose bei įvadinius skaitliukus, BET jei  jis (šilumos tiekėjas) sutvarkys apskaitą taip, kaip reglamentuoja įstatymai (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 320 punktas) jis galės „nepaskirstytą“ (pavogtą) karštą vandenį išdalinti namo gyventojams proporcingai jų karšto vandens skaitiklių parodymams. Teoriškai  tokio neapskaityto vandens neturėtų būti (skaitliukai nauji, patikrinti, laiku nuskaitoma informacija) , bet jei visgi atsiras „dingusio“ karšto vandens, teks susimokėti ne karšto vandens tiekėjui (kaip dabar reklamuojama per masinės informacijos priemones) o namo gyventojams. Be to, kuo daugiau karšto vandens sunaudosi (arba mažiau vogsi) tuo turėsi mokėti daugiau už „nepaskirstytą“ karštą vandenį. (ir žinoma prisidės skaitliuko mokestis).

Kaip gyventojai renkasi karšto vandens tiekėją visoje Lietuvoje statistikos nemačiau, bet Kaune vyrauja noras pasilikti prie esamos sistemos (tam įtakos gali turėti ir aktyviai vykdoma informacinė/reklaminė kompanija siūlanti pasilikti prie esamos sistemos).

Mar 082010
 

Karštas vanduo

Su karto vandens paruošimu yra kiek paprasčiau nei su šildymu – jam paruošti reikia ženkliai mažiau energijos. Pereisiu iškarto prie kainų:

Vilniaus Energija – 11,17 Lt/m3
Kauno Energija – 12,83 Lt/m3
Elektra (vieno tarifo) – 20,95 Lt/m3
Elektra (naktinė, viryklės) – 14,83 Lt/m3
Dujos –  6,8 Lt/m3

Situacija tokia pati kaip su šildymu. Elektra ruošti karšto vandens neapsimoka, bet dujos gali būti patraukli alternatyva, jei tik leidžia techninės sąlygos ir nereikia didelių papildomų investicijų.

 Šaltiniai:
Guru.lt
Vilniaus Energija
Kauno Energija
VST
Lietuvos Dujos
Kauno Vandenys

Mar 082010
 

Dėmesio !!! Žemiau parašytas tekstas yra viešos propagandos interpretacija. Mano nuomonė apie karšto vandens tiekėjo pasirinkimą yra čia.

 

Iki 2010 metų balandžio pirmos dienos  gyventojai turi pasirinkti karšto vandens tiekimo būdą. Daugelį kankiną sunkiai išsprendžiama dilema: kuris iš pasiūlytų būdų yra geresnis (pigesnis). Pagrindinis pasirinkimas tarp dviejų variantų: arba namas perka atskirai šaltą vandenį ir šilumą jam pašildyti (1 būdas, atskaitos taškas – namas ) arba namas pasirenka karšto vandens tiekėją, kuris patiekia jau pašildytą vandenį, už kurį atsiskaito kiekvienas butas atskira, čia atsiranda papildomas „skaitliuko“ mokestis (2 būdas, atskaitos taškas – butas). Nors ši problema ir atrodo sudėtinga, iš tiesų pasirinkimas yra elementarus:

  1. Jei jūsų name yra priimta vogti karštą vandenį – goresnis yra antrasis būdas: nors ir atsiranda papildomos išlaidos „skaitliuko priežiūrai“, bet Jūs mokate tik už tą vandenį, kurį patys sunaudotoje ir esate tikri kad kaimynai Jūsų neapvaginėją.
  2. Jei gyvenate padorių žmonių name (ir Jūsų kaimynai nėra vagys) geresnis yra pirmasis būdas: nereikės papildomai kiekvienam butui mokėti už „skaitliuko priežiūrą“, dėl to sumažės suminės išlaidos už karštą vandenį.

Nustatyti, ar Jūsų name vyrauja sąžiningi žmonės nėra sudėtinga: tą akivaizdžiai rodo „gyvatuko“ mokestis. Kuo jis didesnis, tuo pas jus name daugiau vagių. Jau yra žinomas „skaitliuko priežiūros“ mokestis (jis daugeliu atveju yra artimas 10 Lt/mėn.). Kiek kainuotų „gyvatukas“ jei būtų pasirinktas antras karšto vandens tiekimo būdas pasakyti sunkiau. Vienas iš ministrų yra pareiškęs, kad šis mokestis galėtų būti apie 30 Lt/mėn. (vėlgi jei pusė namo yra pasidarę grindinį šildymą nuo gyvatuko.. šis mokestis bus ženkliai didesnis). Remiantis šiais skaičiukais galima padaryti šias išvadas:

  1. Jei jūsų name gyvatuko mokestis yra didesnis nei 40 litų – Jums tikriausiai yra tikslinga rinktis antrąjį (kiekvienam butui atskirai) karšto vandens tiekimo būdą.
  2. Jei Jūsų name gyvatuko mokestis nesiekia 40 litų tuomet pasirinkimas sunkesnis. Tokiu atveju gali būti tikslinga pasirinkti pirmąjį būdą ir karšto vandens apskaitą daryti namui.

Įspėjimas: čia pateikti tik mano teoriniai samprotavimai, kurie gali skirtis nuo realios padėties konkrečiame name. Karšto vandens tiekimo būdo pasirinkimas priklauso nuo kiekvieno žmogaus/namo individualiai aš neprisiimu jokios atsakomybės jei remdamiesi mano rašliava Jūs padarysite klaidingą sprendimą.

 P.S. Yra dar ir trečias būdas – visiškai atsisakyti karšto vandens tiekimo, bet apie tai jau atskira problema ir ją reikėtų nagrinėti plačiau.

P.P.S. Jei kas nors turi tikslesnių skaičiukų, kiek galėtų kainuoti „gyvatukas“ pasirinkus karšto vandens tiekėją ir atsiskaitant jam pagal butuose įrengtus skaitliukus.

P.P.P.S. Mano subjektyvia nuomone šiame individualistų pasaulyje antrasis karšto vandens tiekimo būdas yra geresnis, nes ateityje šiluma brangs, o vagių daugės.


Raktai: kaip atsisakyti gyvatuko
Dec 132009
 

II dalis vandens vagys (ir visų mylimas gyvatuko mokestis)

Kaimynas iš kaimyno vandeni vagia (tiksliau už vieno kaimyno suvartotą vandenį moka kiti) keliais budais. Pats paprasčiausias ir dažniausiai pasitaikantis tiek šilto tiek šalto vandens vogimo būdas – neveikiantys, blogai veikiantys, dirbtinai stabdomi ar perdirbti skaitliukai. Beje, kai prieš pora metų name planavau įsirengti vandens skaitiklį tai skelbimuose buvau radęs tipelį, kuris siūlė „vandenį taupančius skaitiklius“, kurie rodo du kartus mažiau nei iš tiesų yra suvartojama vandens. Kas apmoka už pavoktą šaltą vandenį ar namas (jei yra įvadinis skaitliukas) ar miestas tiksliai nežinau (aktyviai tuo nesidomėjau). Žymiai įdomesnė situacija yra su karštu vandeniu. Didmiesčiuose karštas vanduo ruošiamas tiesiogiai name, t.y. į namą patenka šaltas vanduo, kuris yra šildomas. Po jis tiekiamas butams. Situacija įdomi tuo, kad šiluma sunaudojama gyvatukams šildyti ir šiltam vandeniui name ruošti apskaitoma bendrai. T.y. jei kas nors pavagia ar šiaip nesumoka už šiltą vandenį, tie „nuostoliai“ automatiškai yra įskaičiuojami į gyvatuko mokestį. Kuo name didesnis gyvatuko mokestis, tuo daugiau iš kaimynų nemoka už karštą vandenį, t.y. jį paprasčiausiai vagia.

Daugiabučiuose šiluma iš gyvatuku vagiama ir tiesiogiai: vietoj standartinio 2-3 bangų vonios gyvatuko žmonės įsirengia visą šildomą sienelę, kartais net dvi, taip padidindami naudingą plotą iki 10 kartų. Kai prieš keletą metų aktyviai ieškojau buto, tai praktiškai visuose butuose su „euro-remontu“ gyvatukas buvo padidintas, dažniausiai kelis kartus. Įsivaizduokit paprastą situaciją: trečdalis namo pasididina gyvatuko galią tris kartus. Tuomet visam namui gyvatuko mokestis pakyla dvigubai. Taip du trečdaliai namo moka dvigubai daugiau už „gyvatuką“ vien dėl to, kad likęs trečdalis sunaudoja daugiau šilumos nei priklauso. Būtent taip to paties namo kaimynai masiškai apvaginėja vienas kitą. Būtent dėl to pas vienus vonioje karšta kaip pirtyje, pas kitus pelija sienos (nors tai būna ir dėl nesureguliuotos ar išderintos sistemos). Skelbimuose esu matęs butų su šildomomis vonios grindimis. Nesu 100% tikras, bet tikėtina, kad jie šildosi „gyvatuko“ pagalba.

Aš čia nenoriu gilinti į kainodarą ar egzistuojančia daugiabučiuose praktika. Sutinku, kad tikriausiai  yra daug neūkiškumo (ar net elementaraus grobstymo) tiek pas vandens, tiek pas šilumos tiekėjus, bet dažniausiai dėl nenormaliai išaugusių gyvatuko mokesčių yra kaltas ne tik šilumos (ar vandens) tiekėjas, bet ir kaimynai, kurie sutikti koridoriuje mandagiai sveikinas, o už savo šarvuotų butų durų iš tavęs nuolat vagia. Pinigus.

P.S. yra vaikiška tvirtinti, kad šilumos, vandens ar elektros tiekėjai grobikiškai užkėlė kainas, dėl to aš galiu vogti. Kad ir kaip būtu keistą, jūs dažniausiai vagiate ne iš to, nekenčiamo, paslaugos tiekėjo, o iš savo kaimyno, gyvenančio toje pačioje laiptų aikštelėje, laiptinėje.

Papildyta: Kai kurie namai su vandens (pagrinde karšto) vagystėmis kovoja viešai skelbdami, kiek kutis butas mėnesį sunaudojo vandens. Esu matęs kuriozų, kai jauna 4 asmenų šeima į metus sunaudoja 3 kubus karšto vandens. Bet netgi tokia informacija yra tik moralinis spaudimas, nes realiai karšto vandens vagims nelabai ką galima padaryti.