Sep 222011
 Lietuvoje vėl paaštrėjo diskusijos dėl partijų finansavimo. Į prezidentės pasiūlymą uždrausti juridiniams asmenims finansuoti partijas… didžiųjų partijų atstovai atsakė užuominomis apie būtinybę didinti partijų finansavimą iš biudžeto. Tokią retoriką tikriausiai reikia suprasti, kad partija (nebūtinai komunistų) yra vienatinis gėris ir jį, kaip, tarkim šeimą, reikia visokeriopai skatinti ir pinigais paremti. Teoriškai žiūrint, partija atstovauja savo rinkėjus. Žmones, kurie už juos balsavo. Bet, galbūt, jie balsavo ne už kažką.. o prieš kažką ? Ir ne už partiją o už kažkur matytą fizionomiją ? Manau, jei leistų pasirinkti.. ar gauti 20 litų grynais ar balsuoti už partiją.. balsuojančių skaičius būtų nykstamai mažas.  Bet to kol kas niekas net nesiruošia siūlyt. Pikti žmonės kalba, kad už teisingą partiją atiduotas balsas yra vertinamas puslitriu. O už nebalsavimą niekas nemoka. Nei cento. Taigi, manyčiau rinkėjams partija nereikalinga.

Tauta mielai balsuoja ir už žvaigždūnus, ir už agurkų valdovus, ir už pažadukus su knysliuko akimis ir už prielipas pasislėpusius „didžiųjų“ šešėlyje. O jei paklausi tūlo rinkėjo apie jo požiūrį į Seimą ir valdininkus.. tikriausiai sužinosi, kad „visi jie vagys“. Jei pasodintume didį partijos vadą kryžkelėje su kepure prie kojų… aukų partijai rinkti, įdomu ar surinkta suma padengtų išlaidas apsaugai. O džipo nuomą ? Nelabai tikiu, kad tauta laisvanoriškai susimestų net ant parlamentarų „kanceliarinių išlaidų“. Dėl to ir bandomą partijų išlaikymą „užkarti“ ant biudžeto. Kai pinigai imami iš  bendro katilo niekam per daug galvos neskauda. Aš irgi mieliau atiduočiau milijoną iš biudžeto nei 100 Lt iš savo kišenės

Aš suprantu, kad verslui partijos reikalingos. Neparemsi gi vieno kandidato.. kad ir labai savo. Laimėjęs jis gali nepajėgti savo priešrinkiminių pažadų (kontorai) ištesėti. Va kai paremi partija.. tai visa armija Kibaldžiukų žiūrėk ir gerą užsakymą prastums.. ar įstatyme teisingoj vietoj skylutę paliks (aš neteigiu, kad visos partijos/politikai korumpuoti, čia šiaip. Lyriniai nukrypimai). Tai ir remia firmos firmelės būsimus geradarius. O jei rimtai, vienas protingas dėdė, kurio pavardės nepamenu, yra pasakęs, kad investicija (verslo) į rinkimus, sėmės atveju per kadencija, privalo duoti ne mažiau 1000% pelno. Kitaip neapsimoka. Rizika per didelė. Tikriausiai tas protingas dėdžius niekada Lietuvoje nebuvo. Čia ta pati kontora gali visas partijas paremti. Solidariai. Vardan 100% garantijos. Čia aš Prezidentei pritariu. Reik uždrausti firmom oficialiai partijas remti.

Kam tą tautą be reikalo erzinti. Dar supras kam ir už ką įstatymai priiminėjami. Kaip kadencijos pradžioje paaiškino vienas labai proletariškos pavardės politikas – per viešus pirkimus plaunami milijardai. Va 10% nuo milijardo ne vieną partiją galėtų išlaikyti. O kur dar visokių Kibaldžkukų kaišiojimas į šiltas vieteles. Jie irgi gali įnešti savo personalinį indėlį į partijos kasą. Ir, tikiu, neša. Ne po vieną, o būriais. Taigi, šaltinių partijų finansavimui iš verslo apstu, net uždraudus tiesiogiai duoti pinigus politikams.Kai gerai pagalvoji.. tai partijų nariams partijos yra būtinos. Nebus partijos.. kieno nariais jie bus. Taigi, manyčiau rinkdamos nario mokesčius partijos ir galėtų finansuoti savo veiklą. Jokių ten dotacijų ar fizinių asmenų paramos. Jei jau dėl kažkokios mistinės priežasties esi klano (partijos) narys – būk geras ir susimokėk. Jei mokėti nenori.. .tai ta partija tau tiek ir reikalinga. Kodėl visokie anglai ir amerikonai sugeba mokėti nario mokesti o lietuviukai ne. Atsakymas žinoma akivaizdus: įvedus mokestį partijos narių skaičius sumažėtų dešimtimis kartų (ir tikriausiai nedaug viršytų valdžiažmogių ir jų šeimos narių skaičių).

Galvojant toliau gali kilti mintis, o gal visai tų partijų nereikia. Išsirinktume „asmenybes“, o jau po to, seime, jie galėtų išsiaiškinti, kas žaliasis, kas raudonasis o kas žydrasis. Ar taip ar taip dabar vis tiek visi pasidalina į dvi komandas: vieni save pozicija, kiti opozicija krikštija. Ir nesvarbu kiek ten tų partijų, komandos vis tiek dvi: vieni bando stumti įstatymus (pozicija), kiti visaip jiems trukdo ir bando savo pagalius į svetimus ratus kaišioti (opozicija). O ir politines kampanijas reikėtų apriboti debatais. Pieš TV kamera katedros kieme kiekvienas sugeba gražus pabūti. Ar su traktorium kaimyno agurkus išvažinėti. Net aš tai tikriausiai sugebėčiau. O va paaiškinti kad kiekvienas lodarius nusipelnė gyventi geriau reikia sugebėjimų (kokių nevardinsiu, kad po to cenzūra neprisikabintų).

Grįžtant prie politinių partijų finansavimo. Mano nuomone partijų finansavimas turėtų atrodyti taip:

a)      Jokio partijų finansavimo iš biudžeto.

b)      Jokio partijų finansavimo fizinių juridinių asmenų lėšomis.c)       Privalomas partijos nario mokestis (ne mažesnis nei 1 MGL). Nenorintys/negalintys mokėti gali atidirbti (tvarkydami aplinką, etc.)

d)      Laisvanoriškos aukos (iki 1% deklaruotų pajamų). Ribojimas netaikomas partijos lyderiui.

e)      Galimybė pervesti iki 1% nuo GPM‘o (čia nusižiūrėjau iš kažkurio oficialaus pasiūlymo).

Viskas. Žinoma dar reikia pilnos buhalterijos su finansiniu auditu kiekvienais metais.

Kitas klausimas: ar išviso Lietuvoje yra tikrų partijų ? Pasižiūrėjus į partijos deklaruojamą ideologiją ir jų siūlomus/palaikomus sprendimus matosi aiški takoskyrą. O partijos programa (jei tokia iš viso yra) verta  mažiau nei popierius ant kurio ji spauzdinama. Vistiek programos nuostatų nesilaiko niekas.

 


Raktai: partiju skaicius lietuvoje

  4 Responses to “Kam Lietuvoje reikalingos partijos ?”

 1. Na, manau, partijos turėtų būti savo ideologijos vystymo bei realizavimo siekiančios bendruomenės. Įvairių išvystytų ideologijų pliuralizmas, diskusijų būdu, turėtų kurti progresą… Na, bet kai jo (pliuralizmo) nėra, narių vertybės – aklai ir naiviai pragmatinės, deklaruojamos ideologijos – butaforinės, o realiai yra tik viena – kleptokratijos, tai turim, ką turim… Žinoma, nereikia pamiršti „priešistorės“ ir nomenklatūros reinkarnacijos.

  Su finansavimu iš biudžeto, dar galėtų būti variantas, kad visoms partijoms finansavimas lygus, o ne tik „išrinktosioms“, bet čia tikriausiai irgi nelabai sąmonė. Geriau tada jau partijos turėtų visiškai vienodas galimybes prisistatyti visuomenei. Lygi reklama. Apibendrinant, ką valstybė galėtų duoti: patalpas diskusijoms, telefono ryšį, auditą/buhalteriją ir eterį. Daugiau nelabai ko gali dar reikėti.

  Įdomus variantas su atidirbimu, bet kažkaip nedaug čia naudos įžvelgiu. Žinoma, kuo daugiau žmonių prie ideologijos kūrimo ir vystymo prisideda, tuo geriau. Nors kita vertus, jei narystės mokestis nemažas, tai tokia galimybė tikrai reikalinga tam, kad nebūtų nepasiturinčių žmonių diskriminacijos. Didelio mokesčio šiaip niekam ir nereiktų, jei partija būtų partija, o ne klanas…

  Patį svarbiausią dalyką į sąrašą pamiršai įtraukti – jokio finansavimo iš pelno siekiančių įmonių ir bendrovių, nes čia konkrečiai turi būti atidirbama…

  Šiaip labai panašios nuostatos, į tavo įvardintąsias, bus šiuo metu kuriamoje Lietuvių tautininkų sąjūdžio ( http://www.ltsajudis.lt ) programoje. Tuo pačiu tai lyg ir atsakymas į tavo paskutinį klausimą, nes iš to ką matau, tai galiu pasakyti, kad kol kas ambicijos tvardomos gana neblogai ir yra susitelkta ties ideologija.

  P.S. Ne spauzdinti, bet spausdinti, vis tiek – atskirai ir dar labai daug kur kablelių pasigendu 😉

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)