Jun 192010
 

Vėl pavogė piniginę, pagalvojo Miuleris apsičiupinėjęs kišenes.

Šiandien sutaupiau penkiasdešimt aštuonias markes, pagalvojo Štirlicas išmesdamas saują tuščių piniginių.

Jun 152010
 

Situacija:

Petriukas atima iš Marytės telefoną, ir čia pat jį sulaiko policininkas.

Policininkas (piktai): “Petriuk, ko kodėl iš Marytės atėmei telefoną ?”

Petriukas (nekaltai): Ponas policininke, aš ruošiuosi naujiems mokslo metams, taupau vadovėliams.”

Policininkas (grąžindamas telefoną Petriukui): “Šaunuolis. O aš pamaniau kad tu cigaretėms…”