Feb 102010
 

Perskaitęs Ievos įrašą apie seksualines mažumas ir daugumą teisuoliškų komentarų nusprendžiau ir aš įsiterpti į diskusiją. Visos šitos kovos „už kilnius tikslus“ man primena jaunystę. Tuomet buvo kovojama už taiką. Korėja, Vietnamas, Afganistanas tai tik geriausiai žinomos tos kovos vietos. Už taiką žuvo milijonai. Dabar Lietuvoje kovojama už toleranciją ir tarpusavio supratimą. Tai daroma paprasčiausiai supriešinant visuomenę. Pasiklausius viešas diskusijas abi pusės naudoją tą pačia koncepciją: pasaulis skirstomas į dvi dalis: mes ir jūs. Mes normalūs jūs ne, mes tokie kaip visi jūs mūsų nesuprantant ir t.t. Viena pusė nenori toleruoti viešo, santykių prieštaraujančių susiklėsčiusioms moralės normoms toleravimo, kita pusė nenori suprasti kad toks demonstravimas „aborigenams“ yra nepriimtinas.

 Galima paspekuliuoti apie situacija  Lietuvoje. Šitas paradas organizatoriams buvo reikalingas dėl reklamos (jei juos būtų uždraudę.. jie butu susilaukė daug žiniasklaidos dėmesio ir gavę krūva pinigų. Tolerancijai skatinti.). Nepasisekė. Paradą vis dėlto leido. Nebeliko pagrindinės priežasties skųstis kad diskriminuoja. Galiu spėti kad jame be pačių organizatorių, paskutiniu metu nepaliekančių TV ekranų, dalyvaus dar trys grupės žmonių:
1. „Svečiai“ iš užsienio. Tie patys kurie mėgsta garsiai rėkti ir būti dėmesio centre.
2. „Tolerantiškas” jaunimas (kaip kad Ieva & co.), kurie dalyvaus demonstracijoje.
3. „Netolerantiškas“ jaunimas, kurie bandys kelti riaušes.

Parade, mano nuomone, tikriausiai nebus tik Lietuvos seksualinių mažumų (tiksliau jų bus, bet nykstamai mažai. Galėčiau spėti – apie 20-30). Netolima ateitis parodys.

Mano asmeninė pozicija šiuo klausimu paprasta: esu pakantus ir man niekas netrukdo, kol nebando užlipti ant galvos (ir pašokinėti). Man tokie savo nukrypimų vieši demonstravimai nepatinką (ypač kai tradiciškai tokie paradai dažniausiai būna exibicionistų, fetišistų, sado-mazo šou). Nesuprantu, kam tai viešai demonstruoti. Tiesa, parado uždrausti negalima, nes tai tik pablogintų situaciją.


Raktai: apie toleranciją