Sep 212011
 Įkišiu ir aš savo dar 2 aliuminius centus į diskusiją. Pasakysiu iš karto: nepritariu dabar siūlomam variantui, kai lenkiškas mokyklas baigę vaikai turi laikyti tuos pačius egzaminus kaip ir lietuviškas. Nesąžininga taip. O ir kuris Lietuvos politikos šviesuolis šią problemą sugalvojo iškelti prieš rinkimus Lenkijoje ? Medalį tokiam į dantis ir atgal prie žagrės.

Grįžtant prie Lenkiškų mokyklų – užteks čia išsidirbinėti. Reikia nuosekliai pereiti prie europinio tautinių mažumų standarto. Modelio naudojamo daugelyje „senųjų“ ES šalių, JAV ir t.t.: visose valdžios finansuojamose mokyklose visi dalykai PRIVALO būti dėstomi valstybine kalba. Jei yra noras ir pinigai kišenėse netelpa – galima rinktis privačias mokyklas. Šeštadienines mokyklas. Mokyklas su sustiprinta rusų, lenkų ar turkų kalba. Bet visos valstybinės mokyklos privalo būti LIETUVIŠKOS.

Tik taip galima apginti Lietuvos piliečių turinčių lenkiškas, gudiškas ar rusiškas šaknis teises ir paskatinti jų integraciją į šalies ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. Patys pagalvokit, kam lengviau darbą rasti Lietuvoje: žmogui kuris laisvai kalba/rašo/skaito lietuviškai, ar žmogui, kuris lietuvių kalbą girdėjo tik per TV. Visi kurie galvoja kitaip yra priešiškų Lietuvai jėgų papirkti pakalikai ir jais turi užsiimti saugumas. Arba medikai.

Tiesa.. perėjimą reikia daryti švelnų. Paprasčiausiai nuo kito rudens nebeformuoti mažumų klasių ir tiek. Kas pradėjo mokytis „lenkiškoje“ ar „rusiškoje“ mokykloje lai ir baigia ta pačia kalba. Kai pagalvoji Lenkijos valdžia tokį sprendimą turėtų džiugiai palaikyti: juks atsivers tiek galimybių padėti savo tautiečiams užsienyje. Kaip jie padeda JAV ar JK lenkų bendruomenėms. Taip pat jie galėtų padėti ir LT lenkų diasporai.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)